O nás - hladas.sk

o nás

Informačný portál hladas.sk pôsobí na slovenskom internete od roku 1999. Člení sa do viacerých sekcií z ktorých najvýznamnejšie sú referáty, katalóg odkazov a najnovší projekt akotofunguje.sk.

V našej databáze referátov sa nachádza viac ako 12 000 štúdijných materiálov, náš katalóg obsahuje viac ako 4500 odkazov.

Do budúcna pripravujeme projekty ktoré na Slovensku zaplnie diery po do teraz chýbajúcich službách, ktoré sú v rôznych fázach rozpracovania.

korenšpondenčná adresa

Ing. Dominik Petro
Lucna 819/17
093 01 Vranov n/T
Slovensko/SlovakiaTel.: 0907 369 509
email: petro(at)hladas.sk